Terminarz wydarzeń

Data Temat
[opis]
Rejestracja
2023-04-26
10:00-11:00
Porządkowanie składnicy akt / archiwum zakładowego

"Porządkowanie składnicy akt / archiwum zakładowego" – bezpłatne webinarium *

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

26 kwietnia 2023 r. 1000-1100

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • określenie przydatności do dalszego przechowywania;
 • protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej;
 • wniosek do AP o wydanie zgody na brakowanie;
 • brakowanie akt;
 • archiwizacja dokumentów przeznaczonych do dalszego przechowywania;
 • uzupełnianie wykazów spisów zdawczo-odbiorczych.

więcej informacji

2023-04-26
12:00-13:00
Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - obowiązki, odpowiedzialność, zadania

"Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - obowiązki, odpowiedzialność, zadania" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

26 kwietnia 2023 r. 1200-1300

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
 • omówienie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • praktyczne wdrożenie systemu przyjmowania i prowadzenia działań następczych w ramach outsourcingu 

więcej informacji

2023-04-19
10:00-11:00
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

"Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

19 kwietnia 2023 r. 1000-1100

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • Określenie przydatności do dalszego przechowywania.

 • Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.

 • Wniosek do AP o wydanie zgody na brakowanie.

 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (aktowej).

 • Archiwizacja dokumentów przeznaczonych do dalszego przechowywania.

 • Uzupełnianie wykazów spisów zdawczo-odbiorczych.

więcej informacji

2023-04-19
12:00-13:00
KZP vs RODO

"KZP vs RODO" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

19 kwietnia 2023 r. 1200-1300

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • KZP jako administrator danych.

 • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych.

 • Upoważnienia do przetwarzania.

 • Pomoc prawna ze strony pracodawcy.

więcej informacji

2023-04-12
10:00-11:00
Warsztaty identyfikacji i zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej

"Warsztaty identyfikacji i zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

12 kwietnia 2023 r. 1000-1100

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • identyfikacja ryzyka;
 • ryzyko inherentne;
 • mechanizmy kontrolne;
 • ryzyko rezydualne;
 • reakcje na ryzyko

więcej informacji

2023-04-12
12:00-13:00
O co pyta Prezes?

"O co pyta Prezes?" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

12 kwietnia 2023 r. 1200-1300

Zapraszamy na webinarium oświęcone ostatnim postępowaniom prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Omówimy zarówno pytania organu nadzorczego jak i powody, dla których pisma z żądaniem wyjaśnień kierowane są do administratorów.

więcej informacji

2023-04-05
10:00-11:00
Praca zdalna vs RODO

"Praca zdalna vs RODO" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

5 kwietnia 2023 r. 1000-1100

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • podstawy prawne;
 • zasady wykonywania pracy zdalnej;
 • określanie zasad ochrony danych przez pracodawcę;
 • kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej;
 • bezpieczeństwo IT.

więcej informacji

2023-04-05
12:00-13:00
Kontrola zarządcza podstawy

"Kontrola zarządcza – podstawy" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

5 kwietnia 2023 r. 1200-1300

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • definicja kontroli zarządczej;
 • odpowiedzialność za kontrolę zarządczą;
 • znaczenie i rola kontroli zarządczej;
 • funkcjonowanie kontroli zarządczej;
 • standardy kontroli zarządczej;
 • dokumentacja związana z prowadzeniem kontroli zarządczej;
 • plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

więcej informacji

2023-04-03
10:00-11:00
Organizacja i działanie składnicy akt / archiwum zakładowego

"Organizacja i działanie składnicy akt / archiwum zakładowego" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

3 kwietnia 2023 r. 1000-1100

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • zadania archiwum zakładowego;
 • kwalifikacje personelu i wyposażenie lokalu archiwum zakładowego;
 • gromadzenie akt;
 • ewidencja archiwum zakładowego;
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 • przekazywanie akt do archiwum państwowego.

więcej informacji

2023-04-03
12:00-13:00
RODO w placówce oświatowej

"RODO w placówce oświatowej" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

3 kwietnia 2023 r. 1200-1300

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • placówka oświatowa jako administrator danych;
 • rola związków zawodowych w kontekstach przetwarzania danych pracowników;
 • zadania i obowiązki dyrektora placówki;
 • obligatoryjny IOD.

więcej informacji

2023-03-29
10:00-11:30
Webinarium – RODO – szkolenie podstawowe

"Rodo – szkolenie podstawowe" – bezpłatne webinarium*

* - osoby, które zapisały się zgodnie z informacją na formularzu rejestracyjnym, darczyńcy Opactwa Tynieckiego, klienci abi.olsztyn.pl

29 marca 2023 r. 1000-1130

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • podstawy prawne;
 • definicje;
 • prawa osoby, której dane dotyczą;
 • obowiązki administratora, podmiotu przetwarzającego i osób przetwarzających dane;
 • procedury (polityki ochrony danych, kodeks postępowania).

więcej informacji


rejestracja niedostępna